SLUŽBY

Profesionálními řešeními a službami osvobodíme vaši firmu od zpracování rostoucího množství dokumentů. Umožníme vám zvýšit výkonnost a efektivitu procesů ve vaší firmě a tím i zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.

 

NUPSESO, a.s. vám nabízí následující služby:

 • skenování dokumentů (archivů, zdravotní dokumentace … ), velkoformátových kreseb, knih, kronik a jiných vázaných a nevázaných dokumentů
 • převod papírových dokumentů a elektronických obrazů do upravitelné podoby (OCR, ICR, OBR, OMR)
 • automatizované extrahování dat z dokumentů:
  • strukturovaných – formuláře, dotazníky (tištěné, ručně psané, zaškrtávací políčka, čárové kódy)…
  • nestrukturovaných – faktury, dodací listy, dokumenty (tištěné texty)…
 • návrh, tisk, distribuce, dotisk a zpracování dat z formulářů (strojově zpracovatelné)

Výhody automatické konverze textu a řešení sběru dat z papírových dokumentů až prostřednictvím moderních technologií

 • Není třeba ruční přepis dat do PC, nižší režie
 • Zkrácení doby zadávání dat, zrychlení procesu spracování dat
 • Snížení chybovosti a zlepšení přesnosti zadaných dat
 • Přímý export údajů do používaného informačního systému
 • Rychlý a snadný přístup k požadovaným datům a výsledkům
 • Možnost okamžitého vyhledání libovolného dokumentu
 • Paralelní digitalizace a archivace dokumentů