NUPSESO, a. s.

Adresa provozovny a poštovní adresa:

Vinárska 17
951 41 Lužianky
Slovenská republika

e-mail: nupseso@nupseso.cz
web: www.nupseso.cz

Adresa sídla:
Golianova 42, 949 01 Nitra, Slovenská republika

IČO: 36525791
IČ DPH: SK2020147668

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10040/N.

NUPSESO, a.s.